Bảo vệ cây trồng
baovecaytrong.com
  KỸ THUẬT SẢN PHẨM» email Thứ Năm, 23/5/2019
Nhóm  

3 giống lúa ngắn ngày

Vụ ĐX 2012 - 2013 Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ giới thiệu 3 giống lúa mới ngắn ngày đã được nghiên cứu chọn tạo, đánh giá năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh, khả năng thích nghi trong điều kiện SX các tỉnh Nam Trung bộ.

1- Giống lúa AN26-1 được chọn lọc từ tổ hợp lai Thơm đen/ML203/OM4498. Thời gian sinh trưởng 92 - 95 ngày. Chiều cao cây 97 cm, chiều dài bông 24 cm, tổng số hạt/bông 180 - 250 hạt. Hạt thon dài, gạo trong, tỷ lệ bạc bụng dưới 7%, cơm mềm khi để nguội, amylose 22,9%, kháng rầy nâu cấp 3 - 5, bệnh đạo ôn cấp 1 và bệnh bạc lá cấp 3. Năng suất 65 - 75 tạ/ha. Ưu thế của giống lúa AN26-1 bông nhiều hạt nhưng ít lép. Yêu cầu trong canh tác, bón phân cân đối và thu hoạch đúng độ chín.

2- Giống lúa AN14 được chọn lọc từ tổ hợp Khuong loong /ML203/OMCS98. Thời gian sinh trưởng 94 - 97 ngày. Vụ ĐX ngắn ngày hơn AN26-1 từ 3 - 4 ngày nhưng vụ hè thu dài ngày hơn từ 3 - 5 ngày. Chiều cao cây 97 cm, chiều dài bông 24 cm. Tổng số hạt/bông 144 hạt, tỷ lệ lép15%. Gạo của AN14 khá đẹp, hạt trong và bạc bụng dưới 5%, amylose thấp 22,2%. Kháng rầy nâu cấp 5, đạo ôn cấp 3 và bệnh bạc lá cấp 5. Năng suất của giống AN14 đạt 65 - 70 tạ/ha.

Ưu thế của giống lúa AN14 thân to và cứng cây nên khả năng chống đổ ngã khá tốt. Điểm đáng lưu ý với giống lúa AN14, thời gian sinh trưởng vụ ĐX rút ngắn nhưng sang vụ HT kéo dài hơn so với các giống lúa ngắn ngày khác.

3- Giống lúa AN20-6 được chọn lọc từ tổ hợp lai OM6916/ĐV108. Thời gian sinh trưởng 85 ngày (thuộc nhóm cực ngắn), chiều cao cây 100 cm, hạt/bông khá cao 185 - 240 hạt, nhưng tỷ lệ lép rất thấp, dưới 7%. Hạt gạo trong, dài, không bạc bụng đặc biệt amylose của AN20-6 rất thấp chỉ 14,8%. Kháng rầy nâu cấp 3, đạo ôn cấp 1 và bệnh bạc lá cấp 3. Năng suất có thể đạt 60 - 70 tạ/ha. Đặc điểm nổi bật về dạng hình AN20-6 lá đồng có hình lòng máng và duy trì được màu xanh đến khi hạt vào chắc hoàn toàn. Thân đứng, hơi cao nhưng gốc rạ to. Ít đẻ nhánh nhưng tỷ lệ bông hữu hiệu cao.

Kỹ thuật canh tác cho các giống lúa ngắn ngày hoàn toàn khác với giống lúa trung ngày (≥ 120 ngày) ở Nam Trung bộ như ĐV108, ĐB6, KD18, Q5… Công thức phân bón có thể thay đổi tùy theo chân đất 80-60-60 kg NPK/ha hay 100-80-60 kg NPK/ha. Bón phân cho các giống lúa ngắn ngày, hạt dài phải tuân theo nguyên tắc nặng đầu, nhẹ cuối đặc biệt nhứt phân sớm.

TS. Lưu Văn Quỳnh
nongnghiep.vn - 15/01/2013


TIN TỨC
KỸ THUẬT

Cây màu xen thanh long

BẢO VỆ THỰC VẬT

Ong ký sinh phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn

PHÂN BÓN

Phân bón nào phù hợp thổ nhưỡng, cây trồng Tây Nguyên?

GIỐNG CÂY

Phục tráng giống lúa Cáy Nọi

KINH NGHIỆM NHÀ NÔNG
Ươm cao su giống, thu tiền tỷ
BÀN TRÒN

Bệnh ở cây lộc vừng

Bản quyền © 2010-2013 Thuộc về baovecaytrong.com.