Bảo vệ cây trồng
baovecaytrong.com
  KỸ THUẬT SẢN PHẨM» email Thứ Sáu, 23/8/2019
Nhóm  

Bộ giống lúa lai kháng bạc lá vụ mùa

Trong sản xuất lúa tại các tỉnh phía Bắc, sản xuất lúa vụ Hè Thu, vụ Mùa giữ vai trò rất quan trọng vì đây là vụ góp phần quyết định đến sản lượng lúa cuối cùng trong năm.

Thực tiễn sản xuất lúa cho thấy trong điều kiện hiện nay, việc cung ứng đầy đủ các yếu tố như nước, phân bón và kỹ thuật chăm sóc thì giống là một trong những yếu tố then chốt quyết định đến năng suất, sản lượng lúa. Giống lúa sử dụng gieo cấy trong vụ Hè Thu, vụ Mùa vì thế cũng có những yêu cầu khắt khe hơn như ngoài thời gian sinh trưởng ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, còn phải cứng cây chống đổ và chống chịu tốt sâu bệnh, nhất đối với với bệnh bạc lá và bệnh khô vằn.

Khó khăn lớn nhất của sản xuất lúa vụ Hè Thu và vụ Mùa tại các tỉnh phía Bắc là rất ít giống lúa lai và giống lúa thuần có khả năng kháng bệnh bạc lá. Tổng hợp từ kết quả khảo nghiệm Quốc gia và kết quả các Mô hình khảo nghiệm sản xuất, sản xuất thử, sản xuất diện rộng trong 3 năm qua từ 2009 đến 2011 tại các tỉnh phía Bắc cho thấy hầu hết các giống lúa gieo cấy trong vụ Hè Thu và vụ Mùa chỉ có một vài giống lúa là có khả năng nhiễm rất nhẹ bệnh bạc lá. Vụ sản xuất lúa Mùa 2011 tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa… trong điều kiện thời tiết không thuận, trời âm u, gió mạnh và mưa nhiều, nhất là vào giai đoạn sau của cây lúa, nên nhiều giống lúa bị nhiễm nặng các bệnh bạc lá, bệnh khô vằn ...đã giảm năng suất một cách đáng kể. Trong vụ xuất hiện một số giống lúa như giống lúa lai N.ưu 69 và giống Nam Dương 99 là ít nhiễm bệnh bạc lá nên năng suất cuối cùng cao hơn rõ rệt so với các giống khác trong cùng vụ sản xuất đã được bà con nông dân và Ngành Nông nghiệp của các tỉnh Thái Bình, nam Định, Thanh Hóa đánh giá cao.

Để góp phần thắng lợi trong sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa tại các tỉnh phía Bắc, nông dân cần lưu ý các điểm chính như: sử dụng giống lúa ngắn ngày, kháng hoặc ít nhiễm bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, bệnh thối thân và ít nhiễm rầy. Các tỉnh Bắc Trung bộ tập trung gieo cấy sớm trong vụ Hè Thu để thu hoạch trước 30 tháng 8; Các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ gieo cấy vụ lúa Mùa sớm để thu hoạch trước 25 tháng 9. Gieo mạ thưa để cây khỏe, đanh rãnh và cấy với mật độ 40-45 khóm/m2. Bón phân cân đối NPK theo tỷ lệ 1: 0,7: 1, chú ý bón lượng phân kakyclorua từ 230-240 kg/ha để tăng độ cứng cây, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Cũng cần bón phân sớm theo phương thức nặng đầu, nhẹ đuôi để tăng sức sinh trưởng của cây, tăng chống chịu và tăng khả năng tích lũ chất khô về hạt.

Xin được giới thiệu 3 giống lúa lai nhập nội ít nhiễm bệnh bạc lá, ít nhiễm bệnh khô vằn để nông dân tham khảo và sử dụng gieo cấy vụ Hè Thu và vụ Mùa sớm tại các tỉnh phía Bắc. 

1. Giống lúa lai ba dòng N.ưu 69

Giống lúa lai 3 dòng N.ưu 69 do Trung tâm khai thác KHKT lúa lai Nội Giang Trung Quốc chọn tạo; Công ty TNHH KHKT giống cây trồng Đắc Nguyệt- Tứ Xuyên, Trung Quốc độc quyền kinh doanh; Công ty cổ phần giống cây trồng miền Bắc (Chi nhánh tại Thanh Hóa) được giao độc quyền phân phối tại Việt Nam. Giống N.ưu 69 đã được Bộ NN & PTNT Việt Nam công nhận giống chính thức tháng 10/2009. Là giống triển vọng trong vụ Xuân và vụ Mùa tại các tỉnh phía Bắc và vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Đặc điểm của giống: Thời gian sinh trưởng vụ Xuân 130-135 ngày và vụ Mùa 105-110 ngày). Cây cao từ 105-110 cm; đẻ nhánh khá; khóm gọn, thân đứng; lá đòng đứng; khối lượng 1000 hạt 26-27 gam. Năng suất cao từ 70-80 tạ/ha, thâm canh đạt 90-100 tạ/ha. Chất lượng gạo khá; cơm mềm, trắng, ngon cơm hơn giống lúa Nhị ưu 838. Chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt rất ít nhiễm bệnh bạc lá; cứng cây chống đổ tốt.

Hướng sử dụng: thích hợp gieo cấy trên chân đất vàn, vàn trũng; độ phì đất từ khá đến tốt; đất chủ động tưới, tiêu nước. Mùa vụ gieo cấy vụ Xuân và vụ Mùa tại các tỉnh phía Bắc; vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ. Lượng giống gieo mạ để cấy từ 22-25 kg/ha; mật độ cấy 40-45 khóm/m2, cấy 1-2 rãnh/khóm. Đối với gieo thẳng lượng giống từ 45-50 kg/ha. Lượng phân bón (1 ha): bón 6-8 tấn phân hữu cơ hoặc 2-3 tấn hữu cơ vi sinh + 280-290 kg urea + 450-500 kg lân super + 230-240 kg kalyclorua. 

2. Giống lúa lai ba dòng Nam Dương 99

Giống lúa lai 3 dòng Nam Dương 99 do Sở Khoa học nông nghiệp Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc chọn tạo. Công ty hữu hạn KHKT nghề giống Minh Thiên, tỉnh Giang Tô Trung Quốc độc quyền kinh doanh. Tại Việt Nam, được Công ty TNHH Nam Dương (Hà Nam) độc quyền phân phối. Giống Nam Dương 99 đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT Việt Nam công nhận giống chính thức tháng 10/2009. Là giống triển vọng vụ Xuân và vụ Mùa tại các tỉnh phía Bắc.

Đặc điểm của giống: Thời gian sinh trưởng vụ Xuân 130-135 ngày và vụ Mùa từ 105-110 ngày). Cây cao từ 98-110 cm; đẻ nhánh khá; khóm gọn, thân đứng; lá đòng đứng; khối lượng 1000 hạt 27-28 gam. Năng suất cao từ 70-75 tạ/ha, thâm canh đạt 85-90 tạ/ha. Chất lượng gạo khá; chất lượng cơm trung bình tương đương giống lúa Nhị ưu 838. Ít nhiễm rầy nâu, nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn, đặc biệt rất ít nhiễm bệnh bạc lá; Cứng cây chống đổ tốt.

Hướng sử dụng: thích hợp gieo cấy trên chân đất vàn, vàn cao; độ phì đất từ khá đến tốt; đất chủ động tưới, tiêu nước. Gieo cấy vụ Xuân và vụ Mùa tại các tỉnh phía Bắc. Lượng giống gieo mạ để cấy từ 22-25 kg/ha; mật độ cấy 40-45 khóm/m2, cấy 1-2 rãnh/khóm. Đối với gieo thẳng lượng giống từ 45-50 kg/ha. Lượng phân bón (1 ha): bón 6-8 tấn phân hữu cơ hoặc 2-3 tấn hữu cơ vi sinh + 270-280 kg urea + 400-450 kg lân super + 230-240 kg kalyclorua. 

3. Bắc ưu 903 kháng bạc lá

Giống lúa lai 3 dòng Bác ưu 903 do Trạm nghiên cứu Nông nghiệp Bác Bạch – Trung Quốc chọn tạo, nhập nội vào Việt Nam từ năm 1991. Công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam cấy chuyển gen kháng bạc lá từ năm 2005 và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam công nhận giống chính thức ngày 11/3/2009. Là giống triển vọng trong vụ Mùa tại các tỉnh phía Bắc.

Đặc điểm: Là giống cảm quang yếu, gieo cấy vụ Mùa. Thời gian sinh trưởng vụ Mùa từ 115-120 ngày, tương đương giống Bác ưu 903. Cây cao từ 105 -115 cm; đẻ nhánh khỏe; khóm gọn, thân đứng; lá đòng đứng; khối lượng 1000 hạt 23-24 gam. Năng suất cao từ 65-70 tạ/ha, thâm canh đạt 75-80 tạ/ha. Chất lượng gạo khá; cơm mềm, ăn ngon hơn giống lúa lai Nhị ưu 838. Ít nhiễm rầy nâu, ít nhiễm bệnh khô vằn, đặc biệt rất ít nhiễm bệnh bạc lá; Cứng cây chống đổ tốt.

Hướng sử dụng: Chân đất thích hợp gieo cấy trên chân vàn, vàn trũng; độ phì đất từ khá đến tốt; đất chủ động tưới, tiêu nước. Thích hợp gieo cấy vụ Mùa tại các tỉnh phía Bắc. Lượng giống gieo mạ để cấy từ 22-25 kg/ha; mật độ cấy 40-45 khóm/m2, cấy 1-2 rãnh/khóm.Lượng phân bón (1 ha): bón 6-8 tấn phân hữu cơ hoặc 2-3 tấn hữu cơ vi sinh + 280-300 kg urea + 450-500 kg lân super + 220-230 kg kalyclorua.

TS. LÊ QUÝ TƯỜNG
Theo http://nongnghiep.vn


TIN TỨC
KỸ THUẬT

Cây màu xen thanh long

BẢO VỆ THỰC VẬT

Ong ký sinh phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn

PHÂN BÓN

Phân bón nào phù hợp thổ nhưỡng, cây trồng Tây Nguyên?

GIỐNG CÂY

Phục tráng giống lúa Cáy Nọi

KINH NGHIỆM NHÀ NÔNG
Ươm cao su giống, thu tiền tỷ
BÀN TRÒN

Bệnh ở cây lộc vừng

Bản quyền © 2010-2013 Thuộc về baovecaytrong.com.