Bảo vệ cây trồng
baovecaytrong.com
  KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT» email Thứ Sáu, 18/1/2019
Cây Trồng  

Kỹ thuật trồng đậu xanh

I. Chọn và làm đất

Đất trồng đậu xanh cần chọn loại đất nhẹ, tơi xốp, chủ động được việc tới tiêu, có tầng đế cày sâu, đủ ẩm, có đầy đủ chất dinh dư ỡng, độ pH từ 5,5-6,5. Đó là những loại đất thịt nhẹ, cát pha, đất phù sa ven sông, đất trên các nương rẫy vùng đồi núi Trung du và miền Núi phía Bắc, đất đỏ bazan, đất xám, đất cao ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long v.v...

Ở các tỉnh phía Bắc, trong vụ xuân tốt nhất là nên gieo trên các chân đất thịt nhẹ hoặc trung bình, đất phù sa. Còn trong vụ hè nên gieo trên các chân đất cát pha, đất phù sa ven sông, đất ở n ơng rẫy, miễn là dễ thoát n ước, các chân đất chuyên màu, đất mạ...

Đất cần đ ược cày bừa kỹ, tơi nhỏ, san phẳng, làm sạch cỏ và hết các tàn dư  thực vật của vụ trư ớc đó.

Có thể làm luống nếu đất thấp, đất hơi nặng và không phẳng lắm hoặc gieo thành băng rộng từ 3-5 m ở loại đất địa hình t ương đối bằng phẳng và dốc một chiều, dễ thoát n ước như  các bãi ven sông. Nếu làm luống thì rộng 1,0 - 1,5m tùy vụ gieo trồng, cao từ 20-30cm. Riêng đất m ương, rẫy nếu làm luống nên theo đ ường đồng mức để tránh bị xói mòn.

II. Trồng luân canh-xen canh-gối vụ ở các tỉnh phía Bắc

+ Trong vụ xuân: Đậu xanh thư ờng đ ược gieo vào tháng 3, có khi cuối tháng 2 đã gieo, trên các đất chuyên màu, đất bãi ven sông sau khi thu hoạch các cây vụ đông, đất mạ, đất bỏ hóa trong vụ chiêm xuân do thiếu n ước. Đậu xanh đ ược trồng thuần hoặc xen vào các cây trồng lâu năm, vư ờn quả... ở các tỉnh miền Trung du và miền núi vụ xuân do rét kéo dài nên gieo có muộn hơn, thư ờng là sau tiết xuân phân (21 tháng 3), sau đó là làm vụ lúa mùa.

+ Vụ hè: Thường đ ược gieo nhiều trên đất bãi ven sông nước ngập hàng năm, sau khi thuhoạch cây màu vụ xuân, gieo vào đầu đến trung tuần tháng 6, để tránh ngập n ước, loại này thư ờng trồng thuần. Hoặc ở trên đất 2 lúa, cũng đ ược trồng thuần, gieo từ cuối tháng 5 đến hết thư ợng tuần tháng 6, sau đó tiếp tục cấy lúa mùa.

+ Vụ thu đông: Trên các loại đất chuyên màu, đất ở đồi thấp, đất ruộng cao dễ thoát n ước. Trung du, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa, cũng thư ờng gieo thêm một vụ đậu xanh thu đông thuần hoặc xen, từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9. Riêng ở miền núi phía Bắc cũng có nơi gieo nh ưng do rét đến sớm hơn nên phải gieo từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8, sau khi thu hoạch xong vụ xuân hè muộn cuối tháng 6, đầu tháng 7.

Vùng Trung du và miền núi của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có thể gieo một vụ đậu xanh thu đông từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 trên đất đồi nương, chân ruộng cao dễ thoát n­ước...

Nguồn: Cây đậu xanh - Kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm, NXB Nông nghiệp

Theo chonongnghiep.com

[Về Trang Trước]


   Các tin khác:

TIN TỨC
KỸ THUẬT

Cây màu xen thanh long

BẢO VỆ THỰC VẬT

Ong ký sinh phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn

PHÂN BÓN

Phân bón nào phù hợp thổ nhưỡng, cây trồng Tây Nguyên?

GIỐNG CÂY

Phục tráng giống lúa Cáy Nọi

KINH NGHIỆM NHÀ NÔNG
Ươm cao su giống, thu tiền tỷ
BÀN TRÒN

Bệnh ở cây lộc vừng

Bản quyền © 2010-2013 Thuộc về baovecaytrong.com.